Manažment

Ing. Peter Lednický

Generálny riaditeľ (CEO)

Ing. Jozef Karlík

Finančný riaditeľ (CFO)

RNDr. Ľubomír Gallik

Obchodný riaditeľ (CSO)

 

Ing. Katarína Rumanová

Výkonný riaditeľ pre patológie a genetiky

RNDr. Jozef Marčišin, MSc.

Prevádzkový riaditeľ (COO)

 

MUDr. Marta Dobáková

Medicínsky riaditeľ

     

Ing. Jana Martanovičová

Marketing a PR manažér

Ing. Gabriel Gajdoš

Riaditeľ IT (CIO)

Ing. Mgr. Barnabás Balázs

Manažér projektovej kancelárie

MUDr. Martin Mistrík

Vedúci prevádzky lekárskej genetiky, odborný zástupca v odbore lekárska genetika

MUDr. Iveta Mečiarová, PhD.

Manažér DCP Bratislava a odborný zástupca

MUDr. Jozef Bodnár

Manažér DCP a odborný zástupca

MUDr. Ľubomír Straka

Manažér DCP Prešov a odborný zástupca

MUDr. Peter Hlavčák, CSc.

Riaditeľ a odborný zástupca (Histopatologia, a. s.)

MUDr. Viliam Gábriš

Manažér DCP Martin
a odborný zástupca

MUDr. Peter Čunderlík

Manažér DCP Banská Bystrica
a odborný zástupca

RNDr. Viera Zboňáková, MSc.

Manažér konsolidácie a účtovníctva

Ing. Peter Kelčík

HR manažér

  

Ing. Róbert Lamoš

Projektový manažér TaHO

Tibor Majer

Manažér logistiky

 

Mgr. Katarína Dudová

Manažér Centrálneho laboratória – ZÁPAD

MUDr. Jana Koporcová

Manažér Centrálneho laboratória – STRED

Mgr. Stanislava Vargová

Manažér Centrálneho laboratória – VÝCHOD

Mgr. Bibiana Straková

Manažér kvality pre rutinné prevádzky

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA

Manažér prevádzky ambulancií