Aktualizácia indikačných pravidiel poisťovne Union

9. Október 2015

Zdravotná poisťovňa Union v tomto roku už po tretíkrát pristúpila k zmene indikačných pravidiel laboratórnych vyšetrení. Posledná zmena je platná od 1. 10. 2015 a je dostupná na webovej stránke poisťovne ako Usmernenie k vykazovaniu laboratórnych výkonov. Z nášho uhľa pohľadu táto revízia „zjemňuje“ zníženie frekvencií, ktoré poisťovňa zaviedla k 1. 7. 2015, avšak súčasný stav má v porovnaní so stavom platným do júna 2015 charakter celkového zníženia počtu povolených frekvencií.