Aktualizácia niektorých žiadaniek

15. December 2017

V palete dostupných vyšetrení sme zrealizovali niekoľko zmien, ktoré sú platné od 15. 12. 2017. Ide predovšetkým o rozšírenie vyšetrení, prípadne o zmeny vyvolané zavedením nových metodík.

Na žiadankách o vyšetrenie biochémie a hematológie, sérológie a alergológie sme realizovali niekoľko zmien v súvislosti so zavedením nových vyšetrení resp. zmenou metodiky.

Žiadanka KLINICKÁ BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA

  • Na druhej strane žiadanky sme kvôli zmene diagnostického setu odstránili vyšetrenie NT-proBNP z plazmy, ktoré ostáva dostupné naďalej zo séra.
  • V spodnej časti druhej strany žiadanky sme doplnili vyšetrenie Kortizol – nočný odber vyšetrované zo slín.

Žiadanka INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV

  • Pridali sme nové vyšetrenie HBV DNA kvantitatívne (PCR) zo séra.
  • Doplnené nové vyšetrenia HBV DNA kvantitatívne (PCR) a HCV RNA kvantitatívne (PCR) odber z K3EDTA.

Žiadanka o vyšetrenie ALERGOLÓGIA – ŠPECIFICKÉ IgE

  • V časti Liekové alergény sme odstránili C700 Formic acid – vyšetrenie bolo zrušené.
  • Pridali sme vyšetrenia:Hyacint – sekcia Pele bylín, Jogurt – sekcia Mlieko, Prasa – sérový albumín – sekcia Zvieracie a Pelargónia – sekcia Pele bylín.

Aktualizované žiadanky v podobe formulárov nájdete na našich web stránkach, v prípade záujmu o vytlačené žiadanky si ich môžete objednať prostredníctvom online formulára na odberový materiál. Veríme, že tieto novinky budú pre vás prínosom. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle 0850 150 000.