Aktualizácia referenčných intervalov

2. Marec 2020

Vážení klienti, radi by sme vás informovali, že s účinnosťou od 1. 3. 2020 dochádza k zmene referenčných intervalov. 

Vyšetrenia, ktorých sa táto zmene týka: S-CK, S-LD, S-B2M, B-HbA1C (IFCC), B-PDW_FL, TDM, S-Gentamicín, S-Vankomycín. Bližšie informácie nájdete v priloženom informačnom liste.

Informačný list

informacny_list_03_2020.pdf