Aktualizácia žiadaniek genetiky

14. August 2018

V ponuke dostupných vyšetrení v rámci genetiky sme zrealizovali niekoľko zmien, ktoré sú platné od 15. 8. 2018. Na žiadankách sme vykonali zmeny predovšetkým v súvislosti s novým interným označovaním vyšetrení, prípadne súvisiace so zmenou metodiky. Zásadná bola zmena pri vyšetrení Gilbertov syndróm (promótor A(TA)TAA, enhancer T327G), ktoré sme rozdelili na dve samostatné vyšetrenia – Gilbertov syndróm (promótor A(TA)TAA) a Gilbertov syndróm (enhancer T327G). V prípade cytogenetického vyšetrenia je formálne upravený Súhlas s genetickým vyšetrením, ktorý už nepokrýva archiváciu DNA.

Aktualizované žiadanky v podobe formulárov nájdete na našich web stránkach, v prípade záujmu o vytlačené žiadanky si ich môžete objednať prostredníctvom online formulára na odberový materiál. Veríme, že tieto novinky budú pre vás prínosom. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle 0850 150 000.