Aktualizovaná medzinárodná klasifikácia chorôb

20. Január 2016

S platnosťou od 1. 1. 2016 vydalo Národné centrum zdravotníckych informácií aktualizovanú medzinárodnú klasifikáciu chorôb MKCH-10 pre rok 2016.

V zmysle platnej legislatívy sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní rešpektovať a dodržiavať predmetnú úpravu zákona a v jeho zmysle zabezpečiť v zdravotníckom zariadení, respektíve v ambulancii, dôsledné vypĺňanie žiadaniek správnymi novými kódmi diagnóz. Viac sa dočítate tu.