Aplikujeme indikačné obmedzenia ZP

16. Február 2015

Vzhľadom na platné indikačné a frekvenčné opatrenia uplatňované zo strany zdravotných poisťovní a výrazné sprísnenie ich vymáhania musíme v ambulantnom sektore – s platnosťou od 16. 2. 2015 – pristúpiť k dôslednému uplatňovaniu indikačných obmedzení pre laboratórne vyšetrenia na „špecializáciu lekára“, pričom vychádzame z aktuálne platných materiálov zverejnených jednotlivými zdravotnými poisťovňami.

V praxi to znamená, že pokiaľ z pozície svojej odbornosti nemôžete niektoré laboratórne vyšetrenie indikovať, toto vyšetrenie už pre vás v laboratóriu nebude realizované a na výtlačku výsledkov vyšetrení sa stretnete s komentárom „nevyšetrené pre nepovolenú špecializáciu lekára“.

Napriek istému obmedzeniu lekára a jeho možností voľby diagnostiky nie je dôvod na obavy z nedodržania nevyhnutného medicínskeho postupu potrebného na stanovenie diagnózy.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosíme, vášho medicínskeho reprezentanta, prípadne naše call centrum: 0850 150 000.

Celý informačný list k tejto zmene, ako aj zoznam vybraných vyšetrení s reštriktívnym uplatnením indikačných obmedzení nájdete v prílohe. 

Informačný list