Centralizácia bratislavských laboratórií do novej prevádzky

22. August 2016

Centrálne laboratórium – ZÁPAD, Vita-Test, Laboratórium lekárskej genetiky a časť prevádzky Diagnostického centra patológie v Ružinove sa sťahujú na Polianky 7, 841 01 Bratislava.

S ohľadom na rozširovanie diagnostiky, potrebu väčších priestorov na nové technológie a zvýšenie previazanosti medzi jednotlivými odbormi diagnostiky sme sa rozhodli scentralizovať naše laboratórne prevádzky do jednej budovy. V postupných etapách budú jednotlivé prevádzky uzatvorené a po nevyhnutnej dobe na presun budú aktivované na novej adrese Polianky 7, 841 01 Bratislava. O praktických aspechtoch vyplývajúcich z presunu budú dotknutí klienti vopred informovaní, v každom prípade prosíme o pochopenie a – pokiaľ je to možné – aj o odloženie odberov po presune laboratória. Dĺžku presunu sme sa snažili minimalizovať a realizáciu preložiť na víkendy a sviatky, aby sme čo najmenej ovplyvnili klinickú prax. Ďakujeme za pochopenie.

  • I. Etapa: 26. augusta 2016 sa sťahujú Centrálne laboratórium – ZÁPAD a Vita-Test. V nových priestoroch budú fungovať od 30. augusta 2016. Prevádzky pôvodných laboratórií vo Vlčom hrdle a na Záporožskej ulici končia.
  • II. Etapa: 1. septembra sa sťahuje Laboratórium lekárskej genetiky a v nových priestoroch bude fungovať od 5. septembra. Prevádzka pôvodného laboratória na Radlinského ulici končí.
  • III. Etapa: 15. septembra sa sťahuje časť prevádzky Diagnostického centra patológie v Ružinove, ktorá bude na novej adrese fungovať od 19. septembra. V priestoroch nemocnice Ružinov zostáva príjem materiálu a tím rýchlej biopsie, ostatné pracoviská sa presúvajú do nových priestorov.

Tešíme sa na vás v nových priestoroch!