Dodržiavanie intervalu medzi dvomi gynekologickými preventívnymi prehliadkami (365 dní)

7. December 2018

V poslednom období sa nám zvýšil počet neuznaných výkonov zo strany zdravotných poisťovní a to v oblasti skríningu krčka maternice, kde prevláda najmä neuznanie z dôvodu porušenia frekvencie alebo periodicity.

Nárast neuznaných výkonov zo strany zdravotných poisťovní v oblasti skríningu krčka maternice je spôsobený nedodržiavaním pravidiel pre interval odberu.

Týmto vás žiadame o dodržiavanie jednoročného intervalu medzi dvomi preventívnymi prehliadkami (365 dní) v prípade negatívneho výsledku, keďže poisťovňa akceptuje ako rok iba dĺžku obdobia medzi výkonmi, nie kalendárny rok.

Keďže zdravotné poisťovne ku skríningu pristupujú nad rámec zákona a daný výkon uhrádzajú poistencom v ročných intervaloch aj v prípade negatívneho výsledku, budeme rovnako túto skutočnosť akceptovať aj my a spracovávať vaše požiadavky na tieto laboratórne vyšetrenia.

Pre jednoduchosť pri vypĺňaní žiadanky sme upravili žiadanku na preventívne vyšetrenie v gynekologickej cytológii. Táto žiadanka obsahuje už vpísané MKCH diagnózy Z01.4 a Z12.4, ktoré sú určené iba na účel preventívnych prehliadok a ktoré jednoduchým spôsobom len označíte. V prípade, že nejde o preventívnu prehliadku, ostanú tieto diagnózy neoznačené a vpíšete správnu MKCH DG podľa ochorenia pacientky v ľavom hornom poli na to určenom.

Ďakujeme za pochopenie.

Podrobnosti nájdete v prílohách a žiadanku si môžete stiahnuť TU.

 

Informačný list

Informačný list

Cytozmeny_doplnené