Dôležité odborné usmernenia MZ SR

25. September 2014

V poslednom období boli vydané viaceré odborné usmernenia MZ SR. V súlade s týmito usmerneniami plánujeme v rámci spoločností Alpha medical niekoľko dôležitých zmien.

Ide o tieto usmernenia MZ SR a zmeny:

  • Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení – platnosť od 25. júna 2014,
  • Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti – platnosť od 25. júna 2014,
  • pre poistencov ZP Dôvera – informácia o frekvenčných obmedzeniach laboratórnych vyšetrení,
  • informácia o zmene vyšetrovania CIK (cirkulujúcich imunokomplexov) v sére.

Detailnejšie informácie a citácie z vestníka uvádzame v informačnom liste, ktorý si môžete prečítať v prílohe. 

Parametrizáciu frekvencie a početnosti vykazovania vybraných výkonov nájdete v prílohe. 

Informačný list
Parametrizácia frekvencie a početnosti vykazovania vybraných výkonov