Dovolenky v Ambulanciách počas letných prázdnin 2020

25. Jún 2020

Vážení pacienti, dovoľujeme si vás informovať o čerpaní dovoleniek v našich odborných ambulanciách počas letných prázdnin.

JÚL 2020

Meno lekáraPrevádzkaNeambulujeme

MUDr. Zdena Ondrejkovičová

Centrum hemostázy a trombózy v Bratislave

8. 7. - 20. 7. 2020

MUDr. Ladislav Šabo

Centrum hemostázy a trombózy v Nitre

27. 7. - 31. 7. 2020

MUDr. Mária Hanáčková

Centrum hemostázy a trombózy v Martine

21. 7. - 22. 7. 2020, 27. 7. - 29. 7. 2020

MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.
Doc. MUDr. Mária HulíkováCentrum hemostázy a trombózy v Košiciach24. 7., 27. 7. - 31. 7 . 2020
MUDr. Jaroslava Feketeová
MUDr. Janka Hulíková20. 7. - 31. 7. 2020
MUDr. Adriana KazimírováCentrum hemostázy a trombózy v Prešove23. 7. - 24. 7. 2020, 27. 7. - 31. 7. 2020
MUDr. Ľubica Mértenová
MUDr. Viera KsiažekováHematologická ambulancia v Kežmarku13. 7. - 17. 7. 2020
MUDr. Miroslav VasilAmbulancia lekárskej genetiky v Humennom3. 7. 2020, 7. 7. 2020, 17. 7. 2020
MUDr. Zuzana Mažeriková
MUDr. Martin MistríkAmbulancia lekárskej genetiky v Spišskej Novej Vsi27. 7. - 31. 7. 2020
MUDr. Martin MistríkAmbulancia lekárskej genetiky v Prešove6.7., 27. 7. - 31. 7. 2020
MUDr. Miroslav Vasil
MUDr. Zuzana Mažeríková 
MUDr. Marta Kvasnicová, CSc. Ambulancia lekárskej genetiky v Banská Bystrica27. 7. - 30. 7. 2020
MUDr. Veronika TsakopiakosAmbulancia lekárskej genetiky v Bratislave27. 7. -.31. 7. 2020
Doc. MUDr. Peter Rohoň
MUDr. Ľubomír TurkotaPracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo

27. 7. -.31. 7. 2020

 

AUGUST 2019

Meno lekáraPrevádzkaNeambulujeme
MUDr. Zdena OndrejkovičováCentrum hemostázy a trombózy v Bratislave17. - 28. 8. 2020
MUDr. Ladislav ŠaboCentrum hemostázy a trombózy v Nitre3. 8. - 7. 8. 2020
Doc. MUDr. Mária HulíkováCentrum hemostázy a trombózy v Košiciach1. 8. - 7. 8. 2020
MUDr. Jaroslava Feketeová
MUDr. Ľubica MértenováCentrum hemostázy a trombózy v Prešove1. 8. - 7. 8. 2020, 12. 8. 2020
MUDr. Viera KsiažekováHematologická ambulancia v Kežmarku17. 8. - 21. 8. 2020
MUDr. Zuzana MažerikováAmbulancia lekárskej genetiky v Humennom10. 8., 17.8., 21. 8. 2020
MUDr. Martin MistríkAmbulancia lekárskej genetiky v Spišskej Novej Vsi1. 8. - 7. 8. 2020
MUDr. Martin MistríkAmbulancia lekárskej genetiky v Prešove3. 8. - 7. 8. 2020, 11. 8. 2020, 18. 8. 2020
MUDr. Zuzana Mažeríková 
MUDr. Marta Kvasnicová, CSc.Ambulancia lekárskej genetiky v Banská Bystrica4. 8. - 6. 8. 2020, 12. 8. - 13. 8. 2020, 19. 8. - 20. 8. 2020
MUDr. Veronika TsakopiakosAmbulancia lekárskej genetiky v Bratislave27. 8. - 31. 8. 2020
Doc. MUDr. Peter Rohoň
MUDr. Ľubomír TurkotaPracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo27. 8. - 31. 8. 2020