Gendiagnostica a Histocyt súčasťou Alpha medical

25. Júl 2014

V priebehu júla vstúpila spoločnosť Alpha medical ako stopercentný vlastník do skupiny genetických laboratórií Gendiagnostica a patológie Histocyt. Obe tieto akvizície sú pokračovaním našej snahy poskytnúť klientom komplexnú modernú diagnostiku. Najmä akvizícia skupiny Gendiagnostica znamená pre Alpha medical výrazné posilnenie spektra testov v oblasti genetiky a molekulárnej biológie. „Teší nás, že sa Gendiagnostica rozhodla prijať našu ponuku. Sme presvedčení, že diagnostika geneticky podmienených vrodených a získaných ochorení molekulovými metódami má obrovský potenciál. V spolupráci s MUDr. Šimkom a jeho tímom by sme radi prehlbovali ponuku vyšetrení a sprístupňovali najmodernejšie diagnostické vyšetrenia aj slovenským lekárom,“ hovorí Ing. Peter Lednický, generálny riaditeľ Alpha medical.

Obe spoločnosti budú naďalej fungovať pod ich súčasnými obchodnými menami. Riaditeľom Gendiagnostica zostáva doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD. a riaditeľom Histocyt sa stal doc. MUDr. Marián Benčat, PhD.  Všetky spoločnosti naďalej poskytujú svoje vyšetrenia bez zmeny obchodných podmienok a kontinuálne pokračujú v plnení svojich záväzkov.

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte, prosím, naše call centrum 0850 150 000.