HEMO MEDIKA sa stala súčasťou Alpha medical

1. Marec 2018

Dňa 17. 2. 2018 nadobudla Alpha medical, s. r. o., stopercentný vlastnícky podiel v spoločnosti HEMO MEDIKA spol. s r.o. V rámci transakcie sa súčasťou portfólia Alpha medical stalo päť vysokošpecializovaných pracovísk, Centier hemostázy a trombózy, ktoré pozostávajú z hematologickej ambulancie a pridruženého laboratória a zameriavajú sa predovšetkým na liečbu v oblasti hemostázy a trombózy. V minulom roku tieto centrá realizovali zdravotné výkony v hodnote takmer 2,4 mil. eur a poskytli zdravotnú starostlivosť viac než 33,5 tis. pacientom v ambulanciách a realizovali takmer 440 tis. vyšetrení vo svojich laboratóriách. HEMO MEDIKA naďalej pokračuje v poskytovaní vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti a v plnení všetkých svojich zmluvných vzťahov.
Alpha medical vníma túto transakciu ako posilnenie pozície komplexného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý kladie špecifický dôraz na interdisciplinárne prepojenia s vysokou pridanou hodnotou vo vybraných medicínskych oblastiach.