Inovácia loga spoločnosti Alpha medical

8. Október 2018

Už viac ako 1,5 roka máme nového vlastníka, ktorým je európsky diagnostický líder – skupina Unilabs. Aby táto skutočnosť bola zrejmá už na prvý pohľad, počnúc októbrom používame naše logo Alpha medical doplnené o text člen skupiny Unilabs. Zmena sa týka iba loga spoločnosti Alpha medical, s. r. o. a nie jej názvu alebo log iných právnych subjektov skupiny Alpha medical (nie Patológia, Histopatologia, AM hematológia,...). Unilabs je jedným z najväčších poskytovateľov diagnostiky v Európe a jediným poskytovateľom ponúkajúcim laboratórne, zobrazovacie a patologické diagnostické služby v rámci jednej skupiny. Momentálne prevádzkuje 92 zobrazovacích centier a 230 laboratórií nielen naprieč Európou, ale aj na niekoľkých pracoviskách mimo Európy. Zamestnáva viac než 10 500 odborníkov a ročne spracuje 188 miliónov laboratórnych testov. Alpha sa stala súčasťou siete Unilabs počas jari 2017.