Klinický deň v Ružomberku naštartoval sériu našich podujatí v tomto roku

21. Apríl 2016

20. apríla sme v Ružomberku organizovali v poradí už 14. Klinický deň laboratórnej medicíny.

V kinosále hotela Kultúra sme sa stretli s vyše 50 lekármi a 60 sestrami, ktorí mali záujem dozvedieť sa viac o novinkách vo svetovej diagnostike i o tej, ktorú im ponúkame v našich laboratóriách. Celé podujatie bolo zamerané predovšetkým na využitie genetiky v klinickej praxi. Doobedňajší program sme začali rýchlym prehľadom o novinkách v Alpha medical – akvizície, rekonštrukcie, ako aj o aktuálnom stave v zdravotníctve – DRG, eHealth, rokovania s poisťovňami, ktoré prezentoval Ing. Handzuš, obchodný riaditeľ. Následne odzneli prednášky, ktoré poukázali na zmeny v oblasti diagnostiky a sledovania pacientok so syndrómom polycystických vaječníkov (MUDr. Dobáková, Alpha medical), boli prezentované novinky v liečbe nádorov prostredníctvom chemoimunoterapie (Ing. Kúdela, PhD., vedúci projektu pre terapiu nádorov, BIRD-C GmbH vo Viedni). Pozornosť vzbudila aj prednáška o nových progresívnych vyšetreniach a metódach, ktoré prichádzajú do genetickej laboratórnej diagnostiky a rozširujú možnosti v klinickej praxi (doc. MUDr. RNDr. Šimko, PhD., Alpha medical).

Poobedňajší program bol rozdelený do dvoch špecifických sekcií pre lekárov a sestry. Lekári mali možnosť získať praktické informácie o možnostiach genetiky z pohľadu diagnostiky v laboratóriu aj o ambulantnej starostlivosti. Prednáškový blok pre sestry ponúkol pohľad na výber pacientov a manažment vzoriek v genetike, onkomarkery, výtery či novú generáciu LBC.

O tom, že bol program pútavý, svedčí aj fakt, že publikum v Ružomberku zotrvalo až do konca podujatia a účastníci aktívne diskutovali s prítomnými odborníkmi až do neskorého poobedia. Ak máte záujem, môžete si pozrieť program a fotografie z podujatia.