Kongres Laboratórna medicína 2014

21. November 2014

Alpha medical si vás ako hlavný partner dovoľuje pozvať na 15. ročník kongresu s medzinárodnou účasťou Laboratórna medicína 2014, ktorý sa bude konať v dňoch 27. – 29. novembra v Martine. 

Kongres je organizovaný pod záštitou EUMS – European Union of Medical Specialists. Spoločnosť Alpha medical je nielen hlavným partnerom tohto podujatia, ale prostredníctvom
našich špecialistov sa aj aktívne podieľame na jeho obsahu.

Tento rok bude pozornosť sústredená okrem tradičných tém aj na oblasť kmeňových buniek a ich využitie v terapii, novinky v diagnostike ochorení prostaty, ale aj na laboratórnu diagnostiku v Európe a aktuálne problémy v Belgicku.

Vysoká účasť presahujúca 350 lekárov a sestier z celého Slovenska svedčí o záujme odbornej obce o toto podujatie.

Viac informácií nájdete na laboratornamedicina.sk.