Nie je nám to jedno!

14. Máj 2018

Ročne Alpha medical vytlačí viac než 7 miliónov hárkov papiera A4 s výsledkami vyšetrení. Napriek našej snahe minimalizovať tento obrovský objem spotreby papiera elektronizáciou, stále sme povinní doručovať výsledky aj v papierovej podobe. Vyvíjame teda maximálne úsilie na to, aby aspoň na strane objednávania vyšetrení dostala elektronická žiadanka zelenú v maximálnej možnej miere.

Už dnes prijímame 45 % žiadaniek elektronicky (údaj za apríl 2018) a tento objem každým dňom rastie. Aby sme aspoň symbolicky vrátili malú časť prírode na spotrebovaných zdrojoch, rozhodli sme sa 4. mája v rámci internej akcie vysadiť niekoľko stoviek ihličnanov. V Sučianskej doline neďaleko Martina sa takmer 40 dobrovoľníkov z našej firmy pustilo do práce a spoločne vysadili viac než 550 malých stromčekov.

Vieme, že je to len symbolické gesto, ale veríme, že sa k našej snahe pridajú aj spolupracujúci lekári, ktorí sa rozhodnú používať AlphaLAB, alebo požiadajú o zrušenie zasielania predbežných výsledkov. V skupine UNILABS, ktorej súčasťou sme sa stali minulý rok, sa v rámci programu CARE BIG snažíme aj o minimalizáciu negatívnych dosahov na životné prostredie. Túto aktivitu vnímame ako jeden z našich prvých počinov v rámci programu CARE BIG na Slovensku. CARE BIG!

Tlačová správa o podujatí je k dispozícii pod článkom.

Tlačová správa

ts_am_carebig.pdf