Nové akvizície

17. Február 2016

K 1. februáru 2016 sa do siete našich laboratórií zapájajú dve nové pracoviská. Ide o laboratóriá klinickej biochémie a hematológie v Galante a v Dunajskej Strede.

Laboratórium v Dunajskej Strede povedie aj naďalej, tak ako doteraz, RNDr. Marián Sartoris
(sartoris.marian@alphamedical.sk), riadením laboratória v Dunajskej Strede je dočasne poverená
Mgr. Katarína Dudová (dudova.katarina@alphamedical.sk). Obe pracoviská poskytujú nepretržitú laboratórnu diagnostiku v areáloch nemocníc Svet zdravia, a to ako pre lekárov v nemocnici, tak aj v spádovom okolí. Pracoviská sú organizačne začlenené pod Centrálne laboratórium – ZÁPAD.

Prehľad našich laboratórií nájdete tu