Nové integrácie v rámci Alpha medical

2. Júl 2018

S účinnosťou od 1. 7. 2018 došlo výmazom spoločnosti Patológia, s.r.o. z obchodného registra k jej zániku s právnym nástupníctvom spoločnosti Alpha medical, s. r. o., ktorá tak prebrala všetky povinnosti a záväzky vyplývajúce z tejto zmeny.

Prevádzka zdravotníckych zariadení spoločnosti Patológia, s.r.o. v Martine a v Banskej Bystrici je od 1. 7. 2018 plne kontinuálne vykonávaná spoločnosťou Alpha medical, s. r. o., ktorá naďalej pokračuje v poskytovaní laboratórnej diagnostiky v odbore patologickej anatómie v rámci Diagnostického centra patológie v Martine na doterajšej adrese a v rámci Diagnostického centra patológie v Banskej Bystrici v nových priestoroch na pôvodnej adrese.

Súčasne od 1. 7. 2018 Alpha medical hematológia, s. r. o. postupne ukončuje prevádzku laboratórií, ktoré boli súčasťou Centier hemostázy a trombózy. Klienti využívajúci laboratórnu diagnostiku týchto centier boli, respektíve budú kontaktovaní s návrhom vhodného riešenia transportu vzoriek, ktoré budú vyšetrované v rámci existujúcich kapacít spádových laboratórií Alpha medical, s. r. o.