Nové pokyny na odber LBC + HPV a HPV samostatne

29. Marec 2017

Dovoľujeme si vás požiadať o dôkladné dodržiavanie poskytovania komplexných informácií o pacientke, ktoré sú veľmi dôležité pre ďalšiu diagnostiku a zároveň minimalizujú zbytočné telefonáty do ambulancie. 

V decembri 2016 sme začali distribuovať nové žiadanky na vyšetrenia gynekologickej cytológie – či už konvenčnou metódou, alebo LBC. Zároveň sme do žiadanky doplnili možnosť doobjednať vyšetrenie HPV, ktoré vieme vyšetriť z jedného odobratého materiálu, a to vo vialke určenej na LBC vyšetrenie. V súvislosti s tým si vás dovoľujeme požiadať o dôkladné dodržiavanie poskytovania komplexných informácií o pacientke.

LBC + HPV z jedného odberu

Radi by sme vám dali do pozornosti, aby ste dôkladne kontrolovali, či boli zaškrtnuté políčka na objednanie vyšetrenia. V prípade požiadavky na vyšetrenie LBC + HPV:

  • si treba objednať správnu odberovú súpravu prostredníctvom webového formulára www.alphamedical.sk/objednanie-odberoveho-materialu v sekcii objednávkového formulára Patológia > LBC,
  • treba zaškrtnúť objednané vyšetrenie LBC + HPV v okienkach na to určených,
  • treba v záhlaví žiadanky uviesť správnu klinickú diagnózu (pozri odstavec Indikačné podmienky vyšetrenia HPV – výter z cervixu). Diagnostika vysokorizikových typov HPV je jednotlivými ZP hradená len pri vybraných diagnózach.

HPV samostatne

Vyšetrenie HPV je možné objednať aj samostatne, a to na mikrobiologickej žiadanke. Odber sa však realizuje do inej odberovej nádobky, ktorú treba objednať prostredníctvom webového formulára www.alphamedical.sk/objednanie-odberoveho-materialu v sekcii objednávkového formulára Klinická mikrobiológia, bakteriológia, dôkaz DNA mikroorganizmov a TBC > Urogenitálne patogény. Ide o inú odberovú súpravu ako na kombinovaný test LBC + HPV. Vzorky odobraté v tomto type média možno skladovať pri teplote 2 – 25 °C.

Metódy a výsledok vyšetrenia HPV

V oboch prípadoch – t. j. LBC + HPV alebo HPV samostatne – vyšetrujeme HPV na analyzátore Cobas 4800 kvalitatívnym testom na detekciu ľudských papilomavírusov v steroch exocervixu. Test je založený na amplifikácii vírusovej DNA metódou PCR a deteguje 14 vysokorizikových typov HPV. Analýzou je možné presne určiť genotyp HPV 16 a genotyp HPV 18. Ostatných 12 genotypov HPV (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) je detegovaných skupinovo bez špecifikácie konkrétneho genotypu.

Podrobnejšie informácie vrátane indikačných podmienok vyšetrenia HPV pri výtere z cervixu nájdete v priloženom informačnom liste.

Informačný list