Nové vyšetrenia pre PZS a samoplatcov

1. December 2014

V rámci rozšírenia ponuky špeciálnych vyšetrení pre samoplatcov a pracovné zdravotné služby ponúkame od 1. decembra 2014 novú paletu vyšetrení v spolupráci so spoločnosťou Vita-Test. 

Novozavedené vyšetrenia pomôžu identifikovať problémy, ktoré sú spojené so vznikom a rozvojom ochorení myokardu, mozgovej porážky, rakoviny, diabetu mellitus, poškodenia zraku či Alzheimerovej choroby, a to ešte v období, keď nie sú viditeľné žiadne príznaky týchto ochorení. Ide napríklad o vyšetrenia: lipoproteín asociovanej fosfolipázy A2 (Lp-PLA2), adiponektín, lep-tín, profil mastných kyselín v krvi, výpočet pomeru nasýtených a nenasýtených mastných kyselín, pomeru ome-ga-6 a omega-3 mastných kyselín, koeficientu AA/EPA a omega-3 indexu, dihydrotestosterón, koenzým Q10, glutatión či vybrané esenciálne biogénne prvky (Cu, Se, Zn) vyšetrované metódou atómovej absorpčnej spek-trometrie. Lekárom PZS dávame do pozornosti možnosti vyšetrenia toxických stopových prvkov – hliník, olovo, ortuť a kadmium z krvi aj moču. Žiadanku s kompletným portfóliom vyšetrení nájdete na našej stránke.

V prípade záujmu o využitie týchto diagnostických vyšetrení, kontaktujte, prosím, vášho obchodného reprezentanta, alebo volajte call centrum 0850 150 000.