Nové žiadanky pre patológiu a možnosť vyšetrenia HPV pri LBC odbere

1. December 2016

V súvislosti s postupnou integráciou a konsolidáciu pracovísk patológie, ktoré fungujú v rámci Alpha medical, sme sa rozhodli zjednotiť ich žiadanky. Zároveň zavádzame možnosť vyšetrenia HPV z krčka maternice pri LBC odbere.

Zmeny a nové žiadanky

Na všetkých žiadankách platných od 1. 12. 2016 sú dve zmeny hneď v identifikačných hlavičkách. Vzhľadom na zmenenú štruktúru vykazovaných dávok v zmysle Metodického usmernenia č. 5/1/2015 sme do hlavičiek doplnili nové polia: Dátum vystavenia žiadanky, A a P kód odporúčacieho lekára, Dg. (MKCH), Kód hospitalizačného prípadu, A a P kód zastupovaného lekára. Zároveň sú vytvorené polia na identifikáciu bydliska pacienta, a to v patológii, najmä pre tie prípady, keď sú vyšetrenia realizované v samoplatcovskom režime.

Žiadanka na biopsiu a negynekologickú cytológiu, ako aj žiadanka Gynekologická cytológia budú od 1. 12. 2016 jednotné pre všetky naše pracoviská.

Žiadanka Gynekologická cytológia prináša niekoľko zmien, ktoré súvisia so zavedením novej technológie BD SurePath a s jej možnosťami. Od 1. 12. treba pri odbere LBC označiť žiadanku štítkom z vialky na vyznačené miesto na žiadanke. Okrem toho, ak bolo LBC realizované z krčka maternice a lekár má záujem aj o vyšetrenie HPV pri dodržaní indikačných pravidiel zdravotných poisťovní, je možné ho zrealizovať z jedného odberu. Požadovaný dôkaz vysokorizikových HPV DNA treba na žiadanke označiť zaškrtnutím, pričom výsledok vyšetrenia je dodávaný v štruktúre umožňujúcej individuálnu detekciu genotypov HPV 16, HPV 18 a skupinovú detekciu ďalších 12 vysokorizikových HPV genotypov (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68).

Žiadanka na vyšetrenie antinukleárnych a iných protilátok je doplnená o nové vyšetrenia a bude distribuovaná v 2 verziách. Jedna pre lekárov spolupracujúcich s DCP v Martine a druhá pre DCP v Prešove (tu je možné aj vyšetrenie PIF z kože). V prípade týchto žiadaniek zavádzame aj systém značenia čiarovým kódom.

Distribúcia žiadaniek a odberového materiálu

Preto Vám odporúčame, aby ste si objednali všetky potrebné žiadanky tak, aby ste ich mali hneď od začiatku roka 2017 k dispozícii, a to ideálne na našej webovej stránke www.alphamedical.sk/objednavky-ziadanky. Všetky žiadanky Vám budú doručené na základe Vašich objednávok tlačív v priebehu decembra.

V prípade využívania IF vyšetrení zároveň odporúčame objednať si okrem žiadaniek prostredníctvom webového formulára aj potrebný odberový materiál na www.alphamedical.sk/objednanie-odberoveho-materialu.

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom informačnom liste a v Postupoch odberu a spracovania biologického materiálu a správneho značnenia čiarovými kódmi na IF vyšetrenia.

Informačný list
Postup odberu a spracovania biologického materiálu a správne značenie čiarovými kódmi