Nový balík laboratórnych vyšetrení TROMBOtest

8. Júl 2019

Dovoľte nám, aby sme vás informovali o zavedení špeciálneho balíka laboratórnych vyšetrení pod názvom TROMBOtest.

Vďaka kombinácii genetických a hemokoagulačných vyšetrení budete vedieť posúdiť, či je pre vaše pacientky vhodná hormonálna antikoncepcia, resp. hormonálna substitučná liečba. Balík vyšetrení TROMBOtest zahŕňa nasledujúce vyšetrenia:

• Faktor V (F5: 1691G>A − Leiden)
• Faktor II (Protrombín) (F2: 20210G>A)
• Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 677C>T)
• Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 1298A>C)
• Krvný obraz s diferenciálom
• PT-ratio
• APTT-ratio
• Fibrinogén
• D-dimér
• ALP
• ALT
• GMT

Viac informácií o tejto ponuke nájdete v prílohách.

Na stiahnutie

Informačný list
Leták_TROMBOtest
Žiadanka_TROMBOtest