Nový režim objednávania delegovaných odberov

5. Február 2018

Akceptovať budeme výlučne papierovú žiadanku, na ktorej budú musieť byť aj pečiatka a podpis špecialistu, ktorý takýto odber požaduje. Nebudú už akceptované prefotené priložené správy ako dôkaz požadovania príslušných laboratórnych vyšetrení. Opatrenie sa týka aj klientov, ktorí s našimi laboratóriami komunikujú elektronicky.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, nášho medicínskeho reprezentanta pre vašu lokalitu, call centrum 0850 150 000, prípadne sa môžete obrátiť aj priamo na medicínskeho riaditeľa.

Podrobnosti nájdete v nasledujúcich prílohách.

Informačný list