Nový spôsob vyšetrovania moču

25. Február 2014

Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o novom postupe vyšetrovania moču s účinnosťou od 3.marca 2014. Zmena sa týka všetkých vzoriek moču, z ktorých bude na žiadanke požadované kultivačné vyšetrenie.

Nový spôsob vyšetrovania moču

Informačný list