Od 1. 4. realizujeme diagnostiku pre Nemocnicu Topoľčany

2. Apríl 2018

Po dohode s vedením spoločnosti Svet zdravia sme od 1. apríla začali poskytovať laboratórnu diagnostiku pre ďalšiu zo siete ich nemocníc – Nemocnicu Topoľčany a. s. Na dennej báze a v nepretržitej prevádzke poskytujeme všetky potrebné vyšetrenia v odboroch biochémia, hematológia a mikrobiológia nielen 13 nemocničným oddeleniam, ale aj 150 ambulantným lekárom v širšom okolí. Predpokladáme, že ročne zabezpečíme pre topoľčiansky región viac než 850-tisíc vyšetrení. Tento krok vnímame ako výsledok dôvery na základe dlhodobej spolupráce s nemocnicami spoločnosti Svet zdravia.