Odporúčané štandardy pre bioptické vyšetrenie gastrointestinálneho a hepatobiliárneho traktu

1. Máj 2020

Vážení klienti, dovoľujeme si vám dať do pozornosti príručku, ktorej cieľom je poskytnúť klinikovi (žiadateľovi o vyšetrenie) informácie z predanalytickej a postanalytickej fázy, ako aj samotného histologického vyšetrenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie správneho výsledku vyšetrenia a jeho vyhodnotenia v diagnostickom a liečebnom procese.

Tento dokument by zároveň mal byť odporúčaním napomáhajúcim patológovi v komunikácii s klinikom, ale aj so zdravotnými poisťovňami. Ide o odporúčania všeobecne platných diagnostických postupov v odbore patológia, ktoré vychádzajú z odporúčaní WHO (World Health Organization), ESMO (European Society for Medical

Oncology) a CAP (College of American Pathologists), ako aj ďalších inštitúcií v odbore a mali by odzrkadľovať aj potreby klinikov v rozhodovacom procese voľby terapie.

Dokument stiahnete na stránke