Oznam – komentáre v Analytixe

23. December 2012

V poslednom čase ste akiste aj Vy zaznamenali zvýšený tlak zdravotných poisťovní na racionálnu diagnostiku a liečbu ochorení, ako aj striktné dodržiavanie platných vestníkov MZ SR či usmernení odborných spoločností. V súlade s týmito aktivitami zdravotných poisťovní preto neprekvapil materiál Všeobecnej zdravotnej poisťovne ohľadom laboratórnych vyšetrení nazvaný ako „nové pravidlá“, ktorý je už niekoľko mesiacov k dispozícii na ich webovej stránke. Hoci oficiálne nové pravidlá ešte nevstúpili do platnosti (t.j. v chybových protokoloch zdravotných poisťovní by sa ešte nemali objaviť dôvody neuznania z tohto materiálu), v tomto období až do konca roka 2012 prebieha tzv. testovanie týchto nových pravidiel v praxi a od 1.januára 2013 by mal tento materiál vstúpiť naplno do platnosti (pre ľahšiu orientáciu ho máte sprístupnený aj na našej webovej stránke www.alphamedical.sk). Hoci ide o selektívnu aktivitu iba jednej zdravotnej poisťovne, máme vyjadrenia predstaviteľov aj zo ZP Union a Dôvera, že budú uvedené pravidlá taktiež akceptovať (a vyžadovať dodržiavanie).

Keďže tieto nové vytvorené pravidlá majú dopad na našu každodennú spoluprácu v oblasti rutinnej aj špeciálnej diagnostiky, aj my sme do nášho informačného systému začali postupne zapracovávať jednotlivé obmedzenia. Aktuálne máme spracované preventívne prehliadky a obmedzenia v požadovaní nádorových markerov, do konca roka 2012 budeme postupne dopĺňať ďalšie v súlade s vyššie uvedeným materiálom.

Preto Vás chceme informovať, že počnúc 26. novembrom sa začnete stretávať na výtlačkoch vyšetrení (v testovacej prevádzke iba lekári v spádovej oblasti centrálneho laboratória Ružomberok) svojich pacientov s 3 druhmi komentárov:

  1. Nepovolená diagnóza
  2. Nepovolená špecializácia lekára
  3. Nepovolený vek alebo pohlavie.

Komentár bude vždy umiestnený presne pod tým druhom vyšetrenia, pri ktorom existuje v danej oblasti obmedzenie (t.j. diagnóza, odbornosť, vek alebo pohlavie) a toto obmedzenie nebolo z Vašej strany dodržané. Vzhľadom k tomu, že spomínaný materiál VšZP bol aj z našej strany, aj zo strany Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie intenzívne pripomienkovaný, nemalo by sa už stať, aby boli tieto „nové pravidlá“ v rozpore s platnými zákonmi, vestníkmi a inými odbornými odporúčaniami. Samozrejme, cieľom testovacích verzií je práve poskytnutie času na úplné odstránenie omylov, ktoré sa pri príprave projektu prehliadli – preto Vás aj touto cestou chcem poprosiť, aby ste mi poskytli spätnú väzbu v prípade, že sa objaví podľa Vás nejaká nezrovnalosť – kontaktujte priamo mňa.

Náš projekt bude v tejto prvej fáze prebiehať tiež len v testovacej verzii, t.j. napriek nedodržaniu obmedzení Vám dané vyšetrenie zrealizujeme s doplnením niektorého z troch vyššie spomínaných komentárov.

Oznam – komentáre v Analytixe

Informačný list