Oznam o prednáške MUDr. Borisa Rychlého z Alpha medical na podujatí MONOTÉMATICKÝ HEPATOLOGICKÝ DEŇ 2018

7. December 2018

S potešením dávame do pozornosti prednášku MUDr. Borisa Rychlého z Diagnostického centra patológie Alpha medical, ktorý bude prednášať hneď v úvodnom bloku na jednom z vysoko špecializovaných podujatí pre hepatológov na Slovensku - MONOTÉMATICKÝ HEPATOLOGICKÝ DEŇ 2018, ktorý sa uskutoční 7. decembra 2018 v Bratislave, v Kongresovej sále MZ SR na Limbovej 2 v Bratislave. Prednáška MUDr. Rychlého bude venovaná histopatologickému obrazu chronických hepatitíd.

PROGRAM   MONOTÉMATICKÝ HEPATOLOGICKÝ DEŇ 2018

08:00 – 09:20 CHRONICKÉ HEPATITÍDY Predsedníctvo: Štefan Hrušovský, Miroslav Žigrai
08:00 – 08:20 Otvorenie – Chronická choroba pečene nie je vždy  chronická hepatitída Štefan Hrušovský (Bratislava)
08:20 – 08:40 Histopatologický obraz chronických hepatitíd Boris Rychlý (Bratislava)
08:40 – 09:00 Wilsonova choroba s neskorým začiatkom. Kazuistika Miroslav Žigrai (Bratislava)
09:00 – 09:20 Nádory pečene a vrodené metabolické choroby pečene Miroslav Žigrai (Bratislava). Čas prednášky zahŕňa aj 5 min. diskusiu


09:20 – 09:35 Prestávka


09:35 – 10:55 AKO NÁM VÍRUSY KOMPLIKUJÚ ŽIVOT 1/2 Predsedníctvo: Viera Kupčová, Pavol Kristian
09:35 – 09:55 Chronické vírusové hepatitídy v kontexte   s extrahepatálnymi ochoreniami  Viera Kupčová (Bratislava)
09:55 – 10:15 Význam nových biomarkerov pre diagnostiku hepatitídy B Pavol Kristian (Košice)
10:15 – 10:35 Hepatitída B u polymorbídneho pacienta  po transplantácii pečene Štefan Hrušovský, Miroslav Žigrai, Filip Danninger (Bratislava)
10:35 – 10:55 Úspešná liečba pacientky s chronickou hepatitídou C,    hepatocelulárnym karcinómom a non-Hodgkinovým lymfómom Miroslav Žigrai, Štefan Hrušovský, Monika Mižičková, Ľuboš Drgoňa,  Boris Rychlý, Tomáš Tvrdík (Bratislava)
Čas prednášky zahŕňa aj 5 min. diskusiu


10:55 – 11:10 Prestávka


PROGRAM   MONOTÉMATICKÝ HEPATOLOGICKÝ DEŇ 2018 11:10 – 12:50 AKO NÁM VÍRUSY KOMPLIKUJÚ ŽIVOT 2/2 Predsedníctvo: Mária Szántová, Marián Oltman
11:10 – 11:30 Prvá skúsenosť s pangenotypovou liečbou hepatitídy C   na Slovensku  Mária Szántová (Bratislava)
11:30 – 11:50 Infekcia vírusom hepatitídy E (HEV) u pacientov na HEGITO.   Je prechod do chronicity možný? Svetlana Adamcová-Selčanová, Ľubomír Skladaný,  Jana Vnenčáková (Banská Bystrica)
11:50 – 12:10 Hepatitída E, infekcia CMV a autoimunitná hepatitída Dagmar Murgašová (Poprad)
12:10 – 12:30 Polymorbídny pacient s ochorením pečene – nikdy sa nevzdávame Marián Oltman, Martin Zima (Bratislava, Nové Zámky)
12:30 -12:50 Majú rozličné etiológie chronických hepatitíd odlišný vplyv   na malnutríciu v štádiu cirhózy? Pavol Molčan, Tomáš Koller (Bratislava),  Jana Vnenčáková, Ľubomír Skladaný (Banská Bystrica)
 Čas prednášky zahŕňa aj 5 min. diskusiu


12:50 – 13:50 Prestávka – obed


13:50 – 15:30 ŤAŽISKOVÉ PREDNÁŠKY Predsedníctvo: Jozef Holomáň, Michal R. Piják
13:50 – 14:20 Význam črevnej mikrobiálnej flóry v patogenéze a liečbe    chronických hepatitíd – hlavná prednáška Michal R. Piják (Bratislava)
14:20 – 14:50 Národná stratégia eliminácie vírusových hepatitíd B a C v Slovensku Jozef Holomáň, Mária Lévyová, Ľubica Slobodová (Bratislava)
14:50 – 15:10 Občianske združenie Transplantovaná pečeň Milan Vrška (Bratislava)
15:10 – 15:30 Občianske združenie Šanca pre pečeň Oľga Štefanická (Zvolen)
 Čas prednášky zahŕňa aj 5 min. diskusiu


15:30 ZÁVER PODUJATIA