Oznam o zmene pravidiel úhrady Cytologického vyšetrenia LBC so ZP UNION

29. Marec 2019

Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa od 1. apríla 2019 zmluvne dohodla s Union zdravotnou poisťovňou, a. s. (ZP UNION) na zmene podmienok úhrady cytologického vyšetrenia metódou Liquid based cytology (LBC).

Pre poistenky ZP UNION bude od 1. 4. 2019 cytologické vyšetrenie metódou LBC plne hradené vrátane špeciálneho odberového materiálu. Keďže ZP UNION bude plne hradiť realizáciu LBC v našich laboratóriách, od 1. apríla 2019 dochádza k zmene pravidiel objednávania a fakturácie potrebného odberového materiálu (vialiek).

Bližšie informácie o zmene nájdete v priloženom informačnom liste.

Ďakujeme za pochopenie

Informačný list

Informačný list
Leták LBC