Oznam pre pacientov Ambulancie lekárskej genetiky Prešov

3. Máj 2019

Vážení pacienti, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 24. 5. 2019 nebude MUDr. Zuzana Mažeriková v Ambulancii lekárskej genetiky Prešov ordinovať. 

Zastupuje MUDr. Martin Mistrík v Ambulancií lekárskej genetiky Spišská Nová Ves.

Ďakujeme za pochopenie