Oznam pre pacientov Ambulancie lekárskej genetiky v Prešove a v Hematologických ambulanciách

7. Jún 2019

Vážení pacienti, dovoľujeme si vás informovať o neordinovaní počas mesiaca jún pre nasledovné ambulancie:

  • Hematologická ambulancia, Košice: doc. MUDr. Mária Hulíková a MUDr. Janka Hulíková neordinujú 17. 6. - 28. 6. 2019
  • Hematologická ambulancia, Nitra: MUDr. Ladislav šabo nebude ordinovať 13. 6. a 20. 6. 2019
  • Hematologická ambulancia, Prešov: MUDr. Adriana Kazimírová nebude ordinovať 10. 6. 2019
  • Ambulancia lekárskej genetiky, Prešov: MUDr. Martin Mistrík: neordinuje: 20. 6. 2019, MUDr. Vasil, MUDr. Mažeriková a MUDr. Mistrík neordinujú: 24. 6. - 3. 6. 2019