Oznam pre pacientov Ambulancie lekárskej genetiky v Prešove a v Humennom a Ambulancie hematológie v Košiciach a v Nitre

24. Apríl 2019

Vážení pacienti, dovoľujeme si vás informovať, že v dňoch 3. a 4. 6. nebude MUDr. Ladislav Šabo v Ambulancii hematológie a transfúziológie v Nitre ordinovať z dôvodu služobnej cesty do zahraničia a počas týchto dní bude akútne stavy zastupovať Centrum hemostázy a trombózy Bratislava, ul. Šustekova 2.

Dňa 5. 6. 2019 bude na klinickom dni prednášať MUDr. Martin Mistrík z Ambulancie lekárskej genetiky Prešov, ktorého bude zastupovať v akútnych prípadoch p. MUDr. Miroslav Vasil, Ambulancia lekárskej genetiky Humenné. Rovnako bude prednášať aj MUDr. Zuzana Mažeriková z Ambulancie lekárskej genetiky Humenné, ktorú bude zastupovať p. MUDr. Miroslav Vasil. Ďalším prednášajúcim bude Doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc. z Ambulancie hematológie a transfúziológie v Košicich, ktorú bude zastupovať p. MUDr. Janka Hulíková.

Ďakujeme za pochopenie