Oznam pre pacientov Hematologickej ambulancie Košice, Martin a Bratislava

29. Apríl 2019

Vážení pacienti, dovoľujeme si vás informovať, že v Hematologickej ambulancii v Košiciach nebude MUDr. Jaroslava Feketeová ordinovať v dňoch 17. 5. a 14. 6. 2019.

V Hematologickej ambulancii v Martine nebude MUDr. Mária Hanáčková ordinovať v dňoch 2. 5., 9. 5. a 10. 5. 2019.

V Hematologickej ambulancii Bratislava nebude MUDr. Zdena Ondrejkovičová ordinovať 13. 5. 2019. Dňa 16. 5. bude táto ambulancia zatvorená a 17. 5. 2019 bude MUDr. Hedviga Knappková ordinovať bez sestry.

Ďakujeme za pochopenie.