Pozvánka na klinický deň v Michalovciach

11. September 2014

Pozývame vás na Klinický deň laboratórnej medicíny Alpha medical, ktorý je organizovaný pod záštitou Slovenskej zdravotníckej univerzity. 

Seminár sa uskutoční 2. októbra od 10.00 h v Hoteli Mousson, T. J. Moussona 1, 071 01 Michalovce.

Účasť je hodnotená 5 kreditmi SACCME.

Pozvánka s návratkou