Pozvánka na klinický poldeň v Banskej Bystrici

12. Marec 2014

Pozývame vás na Klinický poldeň laboratórnej medicíny Alpha medical, ktorý je organizovaný pod záštitou Slovenskej zdravotníckej univerzity a Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu. 

Seminár sa uskutoční 4. apríla 2014 od 12.00 h v Hoteli Dixon, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica.

Účasť je hodnotená 3 kreditmi SACCME.

Pozvánka s návratkou