Pozvánka na klinický poldeň v Trenčíne

5. Marec 2014

Pozývame vás na Klinický poldeň laboratórnej medicíny Alpha medical, ktorý je organizovaný pod záštitou Slovenskej zdravotníckej univerzity a Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu. 

Seminár sa uskutoční 28. marca 2014 od 12.00 h v Panorama Club, Palackého 29 (parkovací dom, 5. posch.), 911 01 Trenčín.

Účasť je hodnotená 3 kreditmi SACCME.

Pozvánka s návratkou