Prevádzka laboratórií, ordinačné hodiny medzi sviatkami a zastupovanie

29. Október 2018

Vážení pacienti, dovoľujeme si vás informovať, že počas štátnych sviatkov sú naše ambulancie zatvorené. Z dôvodu čerpania riadnej dovolenky v dňoch 31. 10. a 2. 11. 2018 nebudú hematologické ambulancie v Prešove a v Martine ordinovať. Taktiež si vás dovoľujeme informovať, že z dôvodu dlhodobej neprítomnosti MUDr. Márie Puschauerovej v ambulancii lekárskej genetiky v Prešove ju až do odvolania zastupuje MUDr. Martin Mistrík. Bližšie informácie vám poskytne sestra ambulancie na čísle +421 51 321 13 20. V prípade zmeny vás budeme včas informovať.

 

Naše laboratória v čase štátnych sviatkov neposkytujú laboratórnu diagnostiku s výnimkou pracovísk s nepretržitou prevádzkou, ktoré prijímajú výlučne vzorky z nemocničných oddelení.

 

Ďakujeme za pochopenie.