Spoločnosť MEDY sa stala súčasťou portfólia Alpha medical.

3. Október 2017

3. októbra 2017 prišlo k definitívnemu ukončeniu akvizície spoločnosti MEDY, ktorá realizuje ročne okolo 2,3 mil. výkonov v 5 odboroch diagnostiky vrátane rádiológie. Alpha medical preberá plnenie všetkých zmluvných vzťahov a vníma túto transakciu ako posilnenie našej pozície predovšetkým v Košiciach a blízkom okolí.