TLAČOVÉ VYHLÁSENIE k ukončeniu zazmluvnenia spoločnosti Medirex

31. Máj 2019

V súvislosti s ukončením zmluvného vzťahu medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a spoločnosťami Medirex a Medicyt k 31. 5. 2019 ubezpečujeme našich súčasných klientov, že spoločnosť Alpha medical pokračuje v poskytovaní laboratórnej diagnostiky za doteraz platných podmienok. Zároveň považujeme za potrebné informovať všetkých ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku, že naše kapacity sú prispôsobené objednaným objemom zdravotnej starostlivosti jednotlivými zdravotnými poisťovňami a v súčasnosti nie sme z dôvodu personálnych a technických limitov schopní prijímať žiadne ďalšie dodatočné požiadavky na vyšetrenia.

Dnešným dňom Všeobecná zdravotná poisťovňa ukončila zmluvný vzťah so spoločnosťami Medirex a Medicyt, ktoré sú jedným z najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti laboratórnej diagnostiky, pokrývajúcimi takmer celé územie Slovenska. VšZP vo svojom dnešnom vyhlásení pre médiá zverejnenom na svojej webovej stránke uviedla, že bude spomínaným spoločnostiam uhrádzať iba vyšetrenia vykonané v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti a  žiada svojich zmluvných poskytovateľov, aby laboratórne vzorky zasielali ostatným zmluvným partnerom VšZP. 

Dovoľujeme si verejnosť informovať, že objem zdravotnej starostlivosti, ktorý si VšZP v našich laboratóriách zmluvne objednala, je v súčasnosti vysoko prekračovaný. „Naša spoločnosť má personálne i technické kapacity prispôsobené na zabezpečenie zmluvne dohodnutého objemu laboratórnej diagnostiky a to nám neumožňuje vyšetrovať prípadné ďalšie objemy vzoriek,“ hovorí Ing. Peter Lednický, generálny riaditeľ spoločnosti Alpha medical.

Podobne ako spoločnosti Medirex a Medicyt sme viedli s VšZP v nedávnej dobe veľmi intenzívne rokovania o podmienkach zmluvy a to najmä v oblasti zazmluvneného objemu zdravotnej starostlivosti a podmienok jej úhrady.  V skutočnosti však dlhodobo poskytujeme poistencom VšZP taký objem vyšetrení, ktorý vysoko prekračuje objem ukotvený v zmluve s VšZP. Preto veľmi dobre rozumieme situácii, keď sa niektorí poskytovatelia rozhodli nepristúpiť na podmienky ponúknuté zo strany VšZP, ktoré sú vzhľadom k reálne poskytovaným objemom laboratórnej diagnostiky a podmienkam jej úhrady finančne pre nich neudržateľné. „Súčasnú situáciu v oblasti financovania zdravotnej starostlivosti považujeme za dlhodobo neúnosnú,“ dodáva k celej situácii Ing. Lednický a zároveň konštatuje, že „nemôžeme vylúčiť, že ak v krátkej dobe nepríde k zásadným zmenám v podmienkach jej úhrad, aj naša spoločnosť sa môže dostať do podobnej situácie, v akej sa dnes nachádza Medirex a Medicyt.“

Spoločnosť Alpha medical ubezpečuje svojich súčasných zmluvných partnerov, že im naďalej bude poskytovať laboratórnu diagnostiku za dohodnutých podmienok. Považujeme ale v tejto situácii za potrebné informovať ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí s nami nie sú v zmluvnom vzťahu, že vzhľadom na vyčerpané kapacity nie sme bohužiaľ v súčasnosti pripravení spracovať, vyšetriť a dodať výsledky laboratórnej diagnostiky prípadným ďalším lekárom či zdravotníckym zariadeniam. „Nie je v našich možnostiach takpovediac zo dňa na deň zabezpečiť nastavenie zmluvných vzťahov so stovkami nových klientov, kde sa vyžaduje nastavenie transportu vzoriek, zabezpečenie analýzy ako aj procesu  doručenia výsledku tak, aby boli splnené všetky potrebné podmienky poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti vo vzťahu ku objednávajúcim lekárom, ako aj k ich pacientom,“ upresňuje praktické dosahy tohto stavu RNDr. Ľubomír Gallik, obchodný riaditeľ Alpha medical.

Eskalácia dlhodobého problému, aký vo financovaní zdravotnej starostlivosti existuje, nás mrzí a sme pripravení pomôcť hľadať riešenia, ktoré nastavia transparentné prostredie a férové podmienky pre všetkých účastníkov trhu. Uvedomujeme si našu zodpovednosť za zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti pacientovi, no na druhej strane táto musí byť premietnutá do objektívne rozdelených úhrad na jej zabezpečenie.

Pre ďalšie informácie, prosíme, kontaktujte: Ing. Peter Lednický, CEO Alpha medical, s. r. o., lednicky.peter@alphamedical.sk