Ukončujeme spracovanie vzoriek LBC dodaných v oranžových vialkách

1. August 2016

Vzhľadom na zmenu metódy vyšetrovania LBC na BD SurePath s účinnosťou od 1. 11. 2016 ukončujeme spracovanie vzoriek dodaných vo vialkách s oranžovým uzáverom určených na spracovanie metódou ThinPrep®.

V apríli sme informovali, že od 1. 4. prechádzame na vyšetrenie LBC metódou BD SurePath, ktorá nahrádza predošlú metódu ThinPrep a táto zmena si vyžaduje aj zmenu odberového materiálu. V súvislosti s tým pripomíname, že s účinnosťou od 1. 11. 2016 ukončujeme spracovanie vzoriek dodaných vo vialkách s oranžovým uzáverom metódou ThinPrep®.

Preto Vás prosíme, aby ste najneskôr do polovice októbra prioritne vyčerpali odberové médiá tohto druhu, pokiaľ také ešte máte v ambulancii k dispozícii. Vzorky LBC, ktoré prídu po 1. 11. 2016 vo vialkách s oranžovým uzáverom nebudú vyšetrené, keďže prístrojové vybavenie technológie ThinPrep® bude demontované. V prípade, že máte tieto vialky v ambulancii a už ich nechcete používať, pribaľte ich prosím k najbližším vzorkám.

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom informačnom liste.

Informačný list