Unilabs dokončil akvizíciu spoločnosti Alpha medical

20. Apríl 2017

Európsky líder lekárskej diagnostiky so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku, Unilabs, dokončil akvizíciu spoločnosti Alpha medical od súkromnej investičnej firmy Mid Europa Partners za nezverejnenú čiastku.

K akvizícii došlo po oznámení dohody z 9. februára 2017.

Príslušné regulačné orgány Českej a Slovenskej republiky, teda dvoch krajín, ktorých sa akvizícia spoločnosti Alpha medical týka, schválili realizáciu akvizície a transakcia bola vysporiadaná aj finančne.

Generálny riaditeľ spoločnosti Unilabs, Jos Lamers, uviedol: „Dovoľte mi privítať tím manažmentu Alpha medical spolu s novými kolegami z Českej republiky a zo Slovenska. Týmto sa dostávame o krok bližšie k pozícii nespochybniteľného lídra v diagnostike”.

Generálny riaditeľ spoločnosti Alpha medical, Peter Lednický, zareagoval: „Spojenie našich síl vytvorí veľkú príležitosť na ďalší rast a my všetci v Alpha medical sa tešíme, že budeme toho súčasťou“.

Viac informácií o Unilabs nájdete:

 

Tlačová správa