Union od 1. apríla s novými pravidlami

23. Marec 2016

S platnosťou od 1. 4. 2016 aktualizovala zdravotná poisťovňa Union pravidlá vykazovania týkajúce sa indikácie onkomarkerov, laboratórnych výkonov a podobných vyšetrení.

U viacerých výkonov sú rozšírené odbornosti indikujúceho lekára. Zároveň sú upravené frekvencie a početnosti v prospech poskytovateľa.

 

Usmernenie k vykazovaniu výkonov podobných vyšetrení (aktualizácia od 1. 4. 2016)
Usmernenie k vykazovaniu laboratórnych výkonov (aktualizácia od 1. 4. 2016)
Onkomarkery (aktualizácia od 1. 4. 2016)