Získali sme sieť laboratórií Euromedic

21. Október 2013

Odkúpenie laboratórií spoločnosti Euromedic International zvýši trhový podiel skupiny Alpha medical na českom trhu laboratórnej diagnostiky, kde sa spájajú dvaja hráči z prvej trojky poskytovateľov. 

Peter Lednický, generálny riaditeľ Alpha Medical, k transakcii dodal: „Sme si dobre vedomí dobrého mena a vysokého štandardu kvality laboratórií Euromedic. Ich pričlenením budú získané potrebné kapacity na ďalšie zlepšovanie kvality služieb klientom a skracovanie času potrebného na vyšetrenie.“

Tlačova správa