Zmena akcionára

20. December 2012

Vážení klienti, milí obchodní partneri, vstupujeme do nového roku 2013 a spoločnosť Alpha Medical po zmene majiteľa aj do svojej novej etapy.

Dovoľte mi popriať vám veľa šťastia, pracovných a osobných úspechov. Zároveň sa vám chcem všetkým poďakovať
za doteraz prejavenú dôveru a uistiť vás, že všetko pôjde tak, ako doteraz, ak nie lepšie.

S úctou,

Peter Lednický
generálny riaditeľ

Oznámenie o zmene akcionára