Zmena odberových súprav na vyšetrenia DNA urogenitálnych patogénov PCR metódou

29. September 2017

S účinnosťou od 1. októbra 2017 meníme odberové súpravy na tieto vyšetrenia s cieľom skvalitniť diagnostiku a znížiť prípadný diskomfort pri odbere. Súpravy budú spolu s Informačným listom a Pokynmi na odber  distribuované spolupracujúcim lekárom, ktorí zasielajú Žiadanky o vyšetrenie – infekčná sérológia, dôkaz DNA mikroorganizmov na konfirmačné pracovisko laboratória klinickej mikrobiológie v CL – STRED. Súpravy si je možné objednať prostredníctvom žiaaniek ako aj on line na našej web stránke.

V nových odberových súpravách je  tradičný tkaný odberový tampón nahradený tenkým tampónom s vločkovou štruktúrou. Uvedený tenký tampón je možné použiť aj na výter z uretry. Druhý tampón obsiahnutý v odberových súpravách, ktorý je určený na zotretie hlienu z cervixu, ostáva bez zmeny. Firma Roche uviedla na trh aj odberové súpravy, ktoré sú určené na výter z vagíny a obsahujú len jeden tradičný tkaný tampón.

Na Žiadanke na odberový materiál, v časti DNA Chlamydia trachomatis (PCR) + DNA urogenitálne mykoplazmy, ureaplazmy, gonokoky (PCR), si od 1. októbra 2017 možete objednať:

  • odberovú súpravu na výter z cervixu ALEBO z uretry – 07958021190,
  • odberovú súpravu na výter z vagíny – 07958030190.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa uvedených odberov, kontaktujte, prosím, RNDr. Janu Hybenovú, vedúcu konfirmačného pracoviska, mobil: +421 908 961 427, hybenova.jana@alphamedical.sk, prípadne Vášho medicínskeho reprezentanta, respektíve call centrum 0850 150 000.

Podrobnosti nájdete v nasledujúcich prílohách.

Informačný list

Pokyny na odber vzorky na DNA vyšetrenia urogenitálnych patogénov PCR metódou