Zmena organizačnej štruktúry rutinnej prevádzky

2. Január 2019

Dovoľujeme si vás informovať, že od 1. januára rušíme v našej organizačnej štruktúre Centrálne laboratórium – JUH so sídlom v Nových Zámkoch.

Všetky satelitné laboratóriá, t. j. Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Nitra, Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Šaľa, Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Komárno, vrátane Laboratória klinickej biochémie v Nových Zámkoch boli začlenené pod Centrálne laboratórium – ZÁPAD, ktorého manažérom je Mgr. Katarína Dudová. Táto skutočnosť nemá žiadny vplyv na laboratórnu diagnostiku, ktorú klientom v tomto regióne poskytujeme a je výlučne interným organizačným opatrením. Ďakujeme za pochopenie.