Zmena právnej formy Alpha medical

19. December 2014

S platnosťou od dnešného dňa, t. j. 19. 12. 2014, došlo k zmene právnej formy Alpha medical z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Dôvodom sú podmienky vyžadované novým financovaním, ktoré musia rešpektovať legislatívny – právny aj daňový – rámec Slovenska, respektíve Európskej únie. Všetky právne vzťahy a záväzky spoločnosti Alpha medical však zostávajú nezmenené.