Zmena ref. hodnôt štyroch parametrov

26. September 2013

S účinnosťou od 2. 10. 2013 dochádza k úprave referenčných hodnôt pre nasledujúce parametre: 

  1. eozinofily (KO-EDTA krv, dospelí): 0 – 5%   
  2. kálium (sérum, deti do 1.roku) 
  3. protrombínový čas 
  4. parametre bunkovej imunity 

Viac informácii nájdete v priloženom Informačnom liste. 

Informačný list