Zmena referenčných intervalov vybraných vyšetrení

17. Február 2017

V súvislosti s uvedením druhej generácie reagencie pre testosterón a reštandardizovanej reagencie pre SHBG si vás dovoľujeme informovať o zmenách v nastavení referenčných intervalov pre tieto vyšetrenia, ako aj pre androgénny index (FTAI) , ktoré vstúpia do účinnosti dňa 8. 3. 2017.

Detailné tabuľky nových referenčných hodnôt uvedených parametrov nájdete v priloženom informačnom liste.

Informačný list